رزومه نویسی بخش چهارم
رزومه نویسی بخش چهارم

رزومه نویسی بخش چهارم

واژه‌های مناسب برای رزومه‌ کاری موفق

پس از آشنایی با رزومه حرفه ای، انواع فرمت رزومه و چگونگی نوشتن روزمه کاری، حال در این مقاله به بررسی واژه‌های مناسب برای رزومه‌ موفق می پردازیم. استفاده از کلیدواژه‌های متناسب با رزومه‌تان، تاثیر چشمگیری در نمایش ارزش واقعی‌تان خواهد داشت پس نباید از جادوی کلمات صرف نظر کرد. در این مقاله فهرستی متنوع از افعال “کنشی” را آورده ایم تا با استفاده از آنها بتوانید مهارت‌ لازم برای نگارش مسئولیت‌ها و دستاوردهایتان را در رزومه‌تان تقویت کنید. همچنین با شرح نحوه تدوین یک رزومه دیجیتال، می آموزید که برای کدام حرفه‌ از چه کلید‌واژه‌هایی استفاده کنید تا در نتایج جستجو‌ی کارفرماها در بنگاه‌های آنلاین کاریابی، حضور پررنگ تری داشته باشید.

 

کلید واژه‌های متناسب با رزومه‌تان انتخاب کنید

واژه‌ها مثل یک شمشیر دو لبه قدرتمندند؛ می‌توانند الهام‌بخش و سازنده و یا مخرب و مایوس‌کننده باشند. واژه‌ها می‌توانند افکار و احساسات را منتقل کنند؛ می‌توانند مسیر زندگی‌ را تغییر دهند و تجربیات شما رقم بزنند. همین واژه‌ها، در زمانی که خودتان حضور ندارید، به نیابت از شما تجربیات، توانایی و موفقیت‌های شما به کارفرما نشان می‌دهند. پس رزومه‌تان را با کلماتی مناسب و قدرتمند مجهز کنید تا در بین سیل رزومه‌های ارسالی از دیگر متقاضیان سبقت بگیرید. در زمان نوشتن رزومه، جملات مربوط به تجارب کاری و دستاوردهایتان را با افعال “کنشی” آغاز کنید تا به کارفرما نشان دهید که واقعا از عهده آنچه ادعا می‌کنید، برمی‌آیید.

افعال کنشی (که معمولاً به -ed ختم می‌شوند) بیانگر عملی انجام شده و یا رخدادی (در مقابل حالت) هستند که به وقوع پیوسته است. استفاده به‌جا از این افعال ‌می‌تواند تاثیری چشمگیر بر رزومه‌تان داشته و نماینده قابل اطمینانی برای تجربیات، مهارت‌ها و دستاوردها‌ی‌تان باشند.
افعال کارآمد برای یک رزومه موفق در ادامه، فهرستی از افعال “کنشی” را می‌آوریم؛ به کمک این فهرست می‌توانید رزومه‌ای قدرتمند خلق کنید که در خاطر هر کارفرمایی ماندگار شود. به خاطر داشته باشید که هر تخصص و مهارتی، گنجینه واژگان اختصاصی خودش را دارد و نمی‌توان تمامی کلمات مرتبط با یک حرفه را در شغلی دیگر بکار بست؛ پس این فهرست را به دقت بررسی کنید و از میان آن، افعال متناسب با زمینه شغلی خودتان را دستچین کنید.

افعال مناسب  رزومه رشته‌های مرتبط با “امور اداری و دفتری”

Prepared Drafted Amended
Processed Entered Answered
Produced Established Archived
Purchased Filed Arranged
Reported Followed up Assisted
Responded Generated Budgeted
Reviewed Implemented Checked
Scheduled Improved Collated
Screened Liaised Collected
Sorted Maintained Compiled
Supported Monitored Coordinated
Typed Ordered Developed
Updated Organized Distributed
Planned Documented

افعال مناسب  رزومه رشته‌های مرتبط با “خدمات مشتریان و خرده‌فروشی”

Publicized Launched Advertised
Purchased Maintained Balanced
Resolved Marked down Budgeted
Rostered Maximized Cashiered
Served Merchandised Closed
Sold Motivated Communicated
Stocked Opened Controlled
Stored Operated Counted
Supervised Ordered Cross-sold
Trained Organized Demonstrated
Transferred Presented Discounted
Unpacked Priced Displayed
Up-sold Processed Exceeded
Welcomed promoted handled

افعال بلندپروازانه مناسب “مدیران و سرپرست‌ها”

Led Developed Achieved
Managed Directed Advised
Motivated Disseminated Analyzed
Negotiated Drafted Appointed
Oversaw Drove Approved
Planned Empowered Arbitrated
Produced Engaged Assigned
Recommended Executed Attained
Reported Guided Chaired
Represented Headed Coached
Reviewed Implemented Collaborated
Secured Improved Conceptualized
supported Influenced Conducted
Initiated Consulted
Investigated Created
Launched Delivered

افعال مناسب  رزومه رشته‌های مرتبط با “امور مالی و حسابداری”

Maintained Compiled Adjusted
Prepared Computed Administrated
Processed Decreased Allocated
Projected Estimated Analyzed
Purchased Financed Assessed
Rationalized Fine-tuned Audited
Reconciled Followed up Banked
Recorded Forecasted Budgeted
Reduced Funded Bundled
Reported Generated Calculated
Reviewed Invested Checked
Invoiced Collected

افعال عامه‌پسند مناسب رزومه رشته‌های مرتبط با “منابع انسانی”

Monitored Implemented Advised
Negotiated Improved Appraised
Organized Inducted Coached
Recruited Initiated Complied
Reported Instructed Conducted
Resolved Interpreted Consulted
Reviewed Interviewed Counseled
Screened Investigated Created
Shortlisted Launched Designed
Supervised Liaised Encouraged
Supported Matched Evaluated
Transferred Mediated Facilitated
Trained Mentored hired

افعال روز‌آمد مناسب رزومه رشته‌های مرتبط با “کامپیوتر و فناوری اطلاعات”

Programmed Integrated Analyzed
Rebooted Interfaced Assisted
Rebuilt Investigated Computed
Recovered Launched Configured
Repaired Logged Connected
Researched Maintained Constructed
Resolved Modified Consulted
Restored Monitored Designed
Retrieved Operated Developed
Set up Organized Diagnosed
Supported Performed Implemented
Tested Printed Initiated
Upgraded Processed Installed

افعال کارآمد مناسب رشته‌های مرتبط با “پزشکی و سلامت”

Nursed Diagnosed Administered
Performed Dispensed Attended
Prescribed Educated Cared
Recorded Examined Comforted
Referred Guided Conducted
Rehabilitated Helped Conferred
Reported Identified Consoled
Researched Investigated Consulted
Supplied Measured Counseled
x-rayed Monitored Cured

افعال پویا مناسب رشته‌های “مهندسی معدن و ساختمان”

Project-managed Estimated Assessed
Repaired Excavated Built
Reported Extracted Calculated
Reviewed Identified Checked
Scheduled Implemented Constructed
Specified Inspected Controlled
Structured Investigated Coordinated
Supported Maintained Delivered
Surveyed Measured Designed
Tested Monitored Drafted
Undertook Operated Drilled

افعال خاص و چشمگیر مناسب رشته‌های مرتبط با “فروش و بازاریابی”

Participated Generated Achieved
Planned Identified Advertised
Presented Influenced Communicated
Produced Initiated Created
Promoted Launched Cultivated
Proposed Liaised Delivered
Represented Maintained Demonstrated
Researched Marketed Designed
Reviewed Motivated Developed
Secured Negotiated Established
Organized Followed up

افعال آموزنده مناسب رشته‌های مرتبط با “تدریس و آموزش”

Initiated Developed Adapted
Innovated Directed Advised
Instructed Displayed Applied
Lectured Distributed Assessed
Listened Educated Clarified
Maintained Evaluated Coached
Mentored Facilitated Communicated
Presented Grouped Conducted
Summarized Guided Coordinated
Trained Identified Delivered
Tutored Implemented Demonstrated
Informed designed

افعال گره‌گشا مناسب رشته‌های “کار دانش و فنی حرفه‌ای”

Picked Maintained Assembled
Processed Manufactured Constructed
Produced Mended Cut
Rebuilt Modified Examined
Scheduled Molded Fitted
Serviced Operated Fixed
Solved Ordered Inspected
Used Packed Installed
welded painted issued

افعال مناسب در رزومه تمامی مشاغل

Invited Designed Accomplished
Issued Detailed Accumulated
Judged Devised Acted
Landscaped Disciplined Addressed
Logged Downsized Adopted
Lowered Drafted Advanced
Mastered Edited Allocated
Matched Eliminated Amended
Orchestrated Encouraged Approved
Oriented Endorsed Arbitrated
Outlined Enforced Arranged
Overcame Enhanced Assigned
Oversaw Ensured Assured
Piloted Entered Authorized
Planned Equipped Booked
Prioritized Escalated Catalogued
Proofed Established Checked
Proposed Executed Circulated
Publicized Exhibited Cleaned
Published Facilitated Collaborated
Raised Financed Conformed
Recommended Fitted Compared
Recorded Fixed Completed
Rectified Formulated Composed
Reduced Founded Conceptualized
Registered Furnished Conducted
Reserved Governed Cooked
Rostered Guided Critiqued
Serviced Headed Cultivated
Supplied Hosted Delegated
Surveyed Illustrated Delivered
Welcomed Improved Designated
wrote innovated

با واژه های مناسب  در رزومه تاثیرگذاری حضور و عملکردتان را بیان کنید

هنگامی که از دستاوردهایتان می‌نویسید، تلاش کنید با برجسته کردن موفقیت‌ها و نشان دادن نقش تاثیرگذارتان در تغییرات هر مجموعه‌ای که در آن حضور داشته‌اید، مسئول استخدام را تحت تاثیر قرار دهید. در اینجا چند قالب را از پیش برایتان آماده کرده‌ایم تا هم در زمان صرفه‌جویی کنید و هم کار ساده‌تری در مهیا کردن پیکره رزومه‌تان داشته باشید. با پر کردن فرم‌های زیر، ارزش واقعی موفقیت‌ها و دستاوردهایتان را نشان دهید.

1 – تاثیر گذاری با انتخاب درست عنوان و نوع دستاورد

 • اصلاح و بهسازی
  کاهش چشمگیر ………………… از طریق …………………………. .
  براه انداختن یک ……………………. که …………………………. .
  سبب کاهش ………………………. از طریق …………………………………. .
  کارآمد تر کردن فرایندها و روش ها که باعث ………………………. .
  علمیاتی کردن ……………………… که باعث ………………………………… .
 • خلق/ طراحی/ توسعه یک مورد جدید
  یک ……………………. طراحی شده که ……………………………….. .
  خلق یک ………………………………….. سبب شد
  به اجرا در آوردن و توسعه …………………………. که ……………………….. .
  طراحی مجدد ………………………………. ، که ……………………………….. .
 • بهره‌وری
  با اجرای یک ………………………………. جدید، کارآیی نیروی کار و بهره‌وری افزایش یافت.
 • خدمات مشتریان
  افزایش رضایت مشتریان از طریق ……………………… .
  کاهش شکایات مشتریان از طریق ……………………………
 • درآمدزایی و سوددهی
  افزایش درآمد از طریق …………………………. .
 • دستاوردها و جوایز
  دریافت تعداد …. جایزه به خاطر ارائه خدمات عالی به مشتریان.
  کارمند ماه، بخاطر ………………………………. .
  دریافت جایزه ………………… بخاطر …………………………. .
  دریافت ………………….. بخاطر …………………….. .
  تشویق و تقدیر از جانب مدیریت به دلیل ………………………………………… .
  بدست آوردن جایزه ……………………. بخاطر ………………………………. .
  بدست آوردن …………………………………. .
  همکار منتخب بخاطر ………………………. .
  دعوت برای حضور در مراسم ………………………………. .
  منتخب….. برای ………………………………. .
  تقدیر شده برای ………………………………………… .

2 – تاثیر گذاری با بیان اعداد و ارقام
برای آنکه کیفیت کارتان ملموس و باورپذیر باشد، دستاوردهایتان را با اعداد و ارقام بیان کنید. مسئولان استخدام، عاشق آدم‌های موفق‌اند؛ پس خجالت نکشید و موفقیت‌هایتان را جار بزنید: در هزینه‌های شرکت قبلی ‌×××$ صرفه‌جوئی کردید، در سازمان X فروش را 50% افزایش دادید، پایگاه مشتریان را دو برابر کردید یا سود هنگفتی معادل ‌×××$ به مجموعه رساندید؟ بیاد داشته باشید استفاده از اعداد و ارقام، اعتبار شما را در چشم کارفرما افزایش می‌دهد. در اینجا چند مورد را به عنوان نمونه ذکر می‌کنیم.

 • خدمات مشتریان
  افزایش پایگاه مشتریان از ……………….. (تعداد) به ……………………… تعداد…
  از طریق …………………………….. .
  دو برابر کردن پایگاه مشتریان در سال ……………….. در نتیجه ……………………. .
  باز کردن ……………………. (تعداد) حساب جدید در مدت …………………….. ماه.
 • دستاوردها و جوایز
  برنده جایزه ………………. برای ………… سال متوالی.
  انتخاب شده از سوی ……………….. (تعداد) نفر از مدیران ارشد جهت معرفی شرکت در کنفرانسی در فیجی.
  موفقیت درخشان آکادمیک (علمی) با نمره متوسط (GPA) ………………. .
 • بهره‌وری
  افزایش بهره وری …………………………. به میزان ………………….. % و از طریق ……………….. .
  بالا بردن بهره وری ……………….. از ……………. % به …………………. % از طریق ……………….. .
  با کارآمدتر کردن (سامانه یا فرایند) …………………. ، بهروری …………… به میزان ………….% افزایش یافته.
 • سود و منافع
  از طریق ……………… سود به میزان ……………… % افزایش یافت. توسعه و بهره‌وری از یک ………………. در حال افزایش سود به میزان ………………. %.
 • فروش
  از طریق ………………………… میزان فروش از ……… دلار به …………… دلار افزایش یافت.
  از طریق ………………. میزان فروش سالانه به ………….دلار افزایش پیدا کرد.
  با به اجرا درآوردن (برنامه یا کمپین) ………….. فروش به ………….دلار افزایش یافت.
 • هزینه‌ها و مخارج
  کارآمدتر کردن فرایندهای تولید سبب شد سالانه به میزان ……… دلار صرفه جویی شود.
  مذاکرات مجدد در مورد قراردادهای عرضه کالا باعث شد هر ساله ……….. دلار صرفه جویی شود.
  در نتیجه ………. هزینه های عملیات از ……..دلار به ……….دلار کاهش یافت.
  ساخت مجدد ……….. باعث شد که بخش مربوطه رقمی برابر با ……… دلار صرفه جویی کند.
  از طریق ………….. شرکت توانست رقمی برابر با …………دلار صرفه جویی کند.
 • درآمدزایی
  با اجرای کمپین ………………. درآمد یکسال از ………دلار به بیش از ………دلار افزایش یافت.
  توسعه گسترش برنامه ……….. در آمد سالانه را به میزان ………..دلار خواهد رساند.
رزومه نویسی – بخش اول

همچنین ببینید

مهاجرت مهندس کشاورزی به استرالیا

مهاجرت مهندس کشاورزی به استرالیا

از آنجا که جمعیت جهان همچنان در حال افزایش است، برای تأمین نیازهای جهانی، باید …