فهرست دانشگاه‌های تأییدشدۀ وزارت علوم و بهداشت ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در استرالیا

برای بسیاری از دانشجویانی که قصد ادامۀ تحصیل در خارج از کشور را دارند، مهم است که دانشگاه مد نظرشان را وزارت علوم و بهداشت کشورمان تأیید کند. فهرست زیر دانشگاه‌های تأییدشدۀ وزارت علوم و بهداشت ایران برای تحصیل در سال تحصیلی ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ در استرالیا را در بر می‌گیرد.

فهرست دانشگاه‌های تأییدشدۀ وزارت علوم ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در استرالیا

 

گروه الف (ممتاز)

 1. Australian National University
 2. James Cook University
 3. Macquarie University
 4. Monash University
 5. The University of Melbourne
 6. The University of New South Wales
 7. The University of Queensland
 8. The University of Sydney
 9. The University of Western Australia
 10. University of Adelaide
 11. University of Technology, Sydney

گروه ب (خوب)

 1. Australian Catholic University
 2. Bond University
 3. Curtin University of Technology
 4. Deakin University
 5. Flinders University
 6. Griffith University
 7. La Trobe University
 8. Murdoch University
 9. Queensland University of Technology
 10. RMIT University
 11. Swinburne University of Technology
 12. University of Canberra
 13. University of Newcastle
 14. University of South Australia
 15. University of Tasmania
 16. University of Western Sydney
 17. University of Wollongong
 18. Victoria University

گروه ج (متوسط)

 1. Australian Catholic University
 2. Central Queensland University
 3. Charles Darwin University (Northern Territory University نام قدیم)
 4. Charles Sturt University
 5. Edith Cowan University
 6. Federation University (Monash University, Gippsland Campus و University of Ballarat ادغام)
 7. Southern Cross University
 8. University of New England
 9. University of Southern Queensland
 10. University of the Sunshine Coast

لیست دانشگاه‌های تأییدشدۀ وزارت بهداشت برای تحصیل در استرالیا ۲۰۲۱- ۲۰۲۰

1. Australian Catholic University
2. Australian National university
3. Bond University
4. Central Queensland University
5. Charles Darwin University
6. Curtin University
7. Deakin University
8. Edith Cowan University
9. Flinders University
10. Griffith University
11. James Cook University
12. La Trobe University
13. Macquarie University
14. Monash University
15. Murdoch University
16. Queensland University of Technology
17. RMIT University
18. Southern Cross University
19. Swinburne University Technology
20. University of Adelaide
21. University of Canberra
22. University of Melbourne
23. University of New England Australia
24. University of New South Wales
25. University of Newcastle Australia
26. University of Queensland
27. University of South Australia
28. University of Southern Queensland
29. University of Sydney
30. University of Tasmania
31. University of Technology Sydney
32. University of the Sunshine Coast
33. University of Western Australia
34. University of Wollongong
35. UNSW Sydney
36. Victoria University
37. Western Sydney University

همچنین ببینید

تنظیم انگیزه نامه تحصیلی برای مهاجرت به استرالیا

انگیزه نامه تحصیلی (SOP) برای مهاجرت به استرالیا

تنظیم انگیزه نامه تحصیلی برای مهاجرت به استرالیا تحصیل در استرالیا یکی از راه های …